VikportarVikportar består alltid av minst två stycken sektioner som öppnar och stänger med en rörelse i sidled.

Karmsektionen kallas den sektion som med karmgångjärnet hänger ihop med portkarmen. Vikportens andra halva, viksektionen, är i sin tur upphängd på karmsektionen med ytterliggare gångjärn. Viksektionen har med en bärvagn förbindelse med styrskenan, placerad ovanför portbladen. Vid bredare öppningar används 2+2 sektioner eller fler, där porthalvorna är spegelvända och viker åt var sitt håll.

I särskilda fall kan 4+4 sektioner användas för att täcka särskilt breda portöppningar. Avgörande för portsektionernas indelning och antal är främst individuella förutsättningar för varje objekt och kundens önskemål.

Våra vikportar måttanpassas för varje objekt och kan levereras i såväl manuellt som maskinellt utförande. Nedan visas en enkel skiss över olika vikportsmodeller. Notera att listan inte är komplett. Hör gärna av er så kan vi presentera ytterligare vikportslösningar.

 

Modeller/utföranden: Vikportar
  • VP20
  • VP22
  • VP21
Grafisk översikt
Vikportar grafisk översikt
Grafisk översikt vikportar

Några vikportar från våra referenser