SERVICE

Jourservice dygnet runt - Ring   08-18 60 03

Service utförs på

Vi utför service på portar, grindar, dörrar, bommar, galler, lastbryggor, dockningsstationer, jalusier och vädertätningar oavsett typ och tillverkare.

I nästan samtliga fall åtgärdar vi omedelbart förekommande fel, direkt på plats. Vid behov av större reparationer har vi även möjlighet att över dagen ta hem aktuellt objekt till vår reparationshall. Våra lokaler är placerade i Stockholm och är utrustade med en stor och välutrustad maskinpark där vi har möjlighet att utföra alla förekommande typer av serviceåtgärder och tillverkning. Vi lagerför delar till de flesta fabrikat på marknaden.

 

Akutservice

Vid akut behov av service är vi alltid på plats samma dag som anmälan görs. I de fall där skadorna är för omfattande vid exempelvis en påkörning, görs en provisorisk reparation på porten eller grinden så att den kan användas och låsas. Detta för att kunden skall kunna få ett fullgott skalskydd och därmed slippa dyra övervakningskostnader.

Vi följer sedan upp skadan och efter överenskommelse med kund tar vi med porten till vår verkstad för eventuell riktning och reparation. Skulle skadorna vara så stora att det inte är lönsamt med en reparation kan vi i samråd med kund eller försäkringsbolag omedelbart tillverka nya portblad anpassade för just det specifika objektet.

Avtalsservice

Avtalsservice innebär att ni som kund tecknar ett avtal med oss där vi utför underhållsservice med ett överenskommet antal kontrollbesök per år. Vi bevakar, kontrollerar och lämnar efter begäran ett protokoll på varje genomförd service. Genom dessa protokoll får fastighetsägaren en indikation på portens status, men får även reda på när det är dags för den återkommande obligatoriska besiktningen av objektet. Vi loggför även alla besök i objektets loggbok så att fastighetsägare och besiktningsman snabbt kan fastställa att servicen utförts i enlighet med Boverkets bestämmelser. Vid tecknandet av ett serviceavtal är vår erfarenhet att både driftsäkerhet och livslängd påverkas i positiv riktning. Genom att teckna ett serviceavtal motverkas dyrare följdskador som uppstår vid brist på regelbunden service. Har ni frågor kring avtalsservice – kontakta oss redan idag.

 

Förebyggande åtgärder

Det är väldigt vanligt att portar, grindar och dörrar utsätts för sabotage, inbrottsförsök, påkörningar och liknande. Vissa objekt är mer utsatta och i sådana fall kan vi erbjuda anpassade lösningar och åtgärder såsom olika typer av förstärkningar för att förebygga och begränsa detta.

En korrekt utformad inbrottsförstärkning reducerar inte bara risken att någon obehörig kommer igenom skalskyddet. I bästa fall kan den även avskräcka och ett, på rätt plats, utplacerat påkörningsskydd skyddar både portblad och eldrift. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se över vad vi kan göra för att skydda er fastighet.

Service utförs på

Vi utför service på portar, grindar, dörrar, bommar, galler, lastbryggor, dockningsstationer, jalusier och vädertätningar oavsett typ och tillverkare.

I nästan samtliga fall åtgärdar vi omedelbart förekommande fel, direkt på plats. Vid behov av större reparationer har vi även möjlighet att över dagen ta hem aktuellt objekt till vår reparationshall. Våra lokaler är placerade i Stockholm och är utrustade med en stor och välutrustad maskinpark där vi har möjlighet att utföra alla förekommande typer av serviceåtgärder och tillverkning. Vi lagerför delar till de flesta fabrikat på marknaden.

 

Akutservice

Vid akut behov av service är vi alltid på plats samma dag som anmälan görs. I de fall där skadorna är för omfattande vid exempelvis en påkörning, görs en provisorisk reparation på porten eller grinden så att den kan användas och låsas. Detta för att kunden skall kunna få ett fullgott skalskydd och därmed slippa dyra övervakningskostnader.

Vi följer sedan upp skadan och efter överenskommelse med kund tar vi med porten till vår verkstad för eventuell riktning och reparation. Skulle skadorna vara så stora att det inte är lönsamt med en reparation kan vi i samråd med kund eller försäkringsbolag omedelbart tillverka nya portblad anpassade för just det specifika objektet.

Avtalsservice

Avtalsservice innebär att ni som kund tecknar ett avtal med oss där vi utför underhållsservice med ett överenskommet antal kontrollbesök per år. Vi bevakar, kontrollerar och lämnar efter begäran ett protokoll på varje genomförd service. Genom dessa protokoll får fastighetsägaren en indikation på portens status, men får även reda på när det är dags för den återkommande obligatoriska besiktningen av objektet. Vi loggför även alla besök i objektets loggbok så att fastighetsägare och besiktningsman snabbt kan fastställa att servicen utförts i enlighet med Boverkets bestämmelser. Vid tecknandet av ett serviceavtal är vår erfarenhet att både driftsäkerhet och livslängd påverkas i positiv riktning. Genom att teckna ett serviceavtal motverkas dyrare följdskador som uppstår vid brist på regelbunden service. Har ni frågor kring avtalsservice – kontakta oss redan idag.

 

Förebyggande åtgärder

Det är väldigt vanligt att portar, grindar och dörrar utsätts för sabotage, inbrottsförsök, påkörningar och liknande. Vissa objekt är mer utsatta och i sådana fall kan vi erbjuda anpassade lösningar och åtgärder såsom olika typer av förstärkningar för att förebygga och begränsa detta.

En korrekt utformad inbrottsförstärkning reducerar inte bara risken att någon obehörig kommer igenom skalskyddet. I bästa fall kan den även avskräcka och ett, på rätt plats, utplacerat påkörningsskydd skyddar både portblad och eldrift. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se över vad vi kan göra för att skydda er fastighet.


Jour dygnet runt


Flerfelsbevakning


Egen felanmälan

Behöver ni hjälp med era portar, eller kanske är på jakt efter en ny port?