OM OSS

Jourservice dygnet runt - Ring   08-18 60 03

Vi gör det ingen annan gör

Historien om UNA PORTAR AB går långt tillbaka. Ända sedan starten har UNA PORTAR AB varit ett privatägt företag med ägare som arbetat aktivt och lett företaget. Sedan 1960-talet har ägandet legat kvar hos samma familj.

Redan 1936, under namnet Einar Unander AB, startade vi en import av takskjutportar från USA, som i Sverige monterades av våra egna montörer. Trettio år senare hade vi byggt upp en sådan kunskap att vi beslutade att ta upp en egen lokal tillverkning. Utvecklingen gick framåt och för att möta marknadens ökade krav på funktionalitet och livslängd började vi tillverka vikportar. Den första UNA PORTEN var född.

Sedan dess har UNA PORTAR AB bland annat tagit fram egna automatiserade portsystem, avvibreringar och speciallösningar. Samtliga produkter konstrueras för att hålla en hög driftsäkerhet under en lång livslängd.

Den moderna tillverkningen, är styrd med fokus på direkt kundanpassning, där varje objekt anpassas individuellt efter köparens specifika krav och förutsättningar. Våra konstruktörer tar enskilt, eller i samråd med arkitekt och beställare fram konstruktionsritningar. Portarna tillverkas sedan med 75 års erfarenhet och uppfyller högsta kvalitét.

I och med att samtliga produkter är CE-märkta, har de genomgått en väl dokumenterad kvalitetssäkring, med egenkontroller som omfattar allt i från konstruktionsritningar och tillverkning, till montage och installation. När en port överlämnas till kund blir den registrerad i vårt portregister med tillhörande ritningar, kopplingsscheman, besiktningsprotokoll och dokumentation. Detta säkerställer att våra kunder erbjuds en god och effektiv service i framtiden om något problem skulle uppstå.


Jour dygnet runt


Flerfelsbevakning


Egen felanmälan

Behöver ni hjälp med era portar, eller kanske är på jakt efter en ny port?