Skjutporten består av ett eller flera portblad som med bärvagnar är upphängda och löper i en bärskena.

Portbladet skjuts sedan, likt en skjutvägg, horisontellt för att öppna och stänga.
Skjutportar kan bestå av en eller flera portblad som öppnar åt ett eller två håll. Antalet portblad är i teorin obegränsat.

Skjutportarna måttanpassas för varje objekt och kan levereras i såväl manuellt som maskinellt utförande.

 

Några skjutportar från våra referenser