Skip to main content

Smidesgrind – Liljeholmens torg

Grinden är utrustad med en kraftig och utvändigt placerad låsregel och har dubbla öppningsbara slaghalvor. Den utvändiga placeringen av låsregeln uppfyller gällande brandkrav. Grinden har i kulör och utseende anpassats till redan befintligt smide i och kring fastigheten.


Jour dygnet runt


Flerfelsbevakning


Egen felanmälan

Behöver ni hjälp med era portar, eller kanske är på jakt efter en ny port?