Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

Posted on Jun 2, 2016

Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

En stor del av våra kunder vänder sig till oss med önskemål om en ny port som till utseendet är en exakt kopia av den gamla. Det är också vid denna typ av uppdrag som vi i egenskap av portleverantör särskilt utmärker oss. Vikporten med vridna träspeglar på Varvsgatan i Stockholm är ett exempel på sådan port. Porten som satt där tidigare manövrerades manuellt, men var framförallt för gammal för att den skulle vara lönsam att reparera. Kunden ville därför ha en ny port i samma utförande som tidigare, men önskemålet var även att samtliga hyresgäster i garaget skulle kunna styra porten direkt...

Read More