Vikport med infälld gångdörr till bostadsrättsgarage

Posted on Apr 12, 2018

Vikport med infälld gångdörr till bostadsrättsgarage

Säkerhet och särskilt skydd mot att ingen obehörig får åtgång till garaget är något som våra kunder ofta vill diskutera. Det mest grundläggande man kan göra är att installera en inåtgående port, där hela anläggningens maskinerier och beslag hamnar på insidan av porten. På så sätt har man redan i och med det ett väldigt bra grundskydd. På Personnevägen i Hägersten hade man i byggskedet installerat en utåtgående vikport, med resultatet att maskinerierna som agerar låsmekanism på en eldriven port hamnade på utsidan. Med maskinerierna på utsidan står det tjuven fritt att frikoppla, skruva och...

Read More