Ekport Karlaplan – Östermalmsgatan

Posted on Jun 2, 2016

Ekport Karlaplan – Östermalmsgatan

När garaget byggdes om på Östermalmsgatan vid Karlaplan i Stockholm, fick vi uppdraget att tillverka en ny port. Den största utmaningen var att kombinera den tidigare portens utseende med nu gällande personsäkerhetskrav när porten skulle automatiseras. Armarna till motorspelet fick specialbyggas p.g.a. av de snåla utrymmena omkring porten. Resultatet blev en vacker ramverksbygd ekport med massiv ekbeklädnad indelad i speglar. Beslagen i koppar går bra ihop med den varsamt laserade eken som i kulör följer redan befintliga träarbeten. Tiden kommer vackert att patinera de nu blanka...

Read More

Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

Posted on Jun 2, 2016

Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

En stor del av våra kunder vänder sig till oss med önskemål om en ny port som till utseendet är en exakt kopia av den gamla. Det är också vid denna typ av uppdrag som vi i egenskap av portleverantör särskilt utmärker oss. Vikporten med vridna träspeglar på Varvsgatan i Stockholm är ett exempel på sådan port. Porten som satt där tidigare manövrerades manuellt, men var framförallt för gammal för att den skulle vara lönsam att reparera. Kunden ville därför ha en ny port i samma utförande som tidigare, men önskemålet var även att samtliga hyresgäster i garaget skulle kunna styra porten direkt...

Read More