Slagport med variabel öppningshöjd – Tekniska Muséet, Djurgården

Posted on Jan 29, 2013

Slagport med variabel öppningshöjd – Tekniska Muséet, Djurgården

4-delad dubbel manuell slagport, SL11M Porten är monterad på Tekniska Muséet på Djurgården i Stockholm. Portens nedre slagsektioner öppnas dagligen, men vid högre, mer skrymmande gods kan även de översta halvorna öppnas. Öppningen mäter då (BxH) 3,2×4,5M. För att kunna utnyttja hela öppningshöjden är en del av det horisontella karmstålet demonterbart med hjälp av en särskilda infästning. Porten är utrustad med uppställningsbeslag, motorlås, lägesindikering, magnetkontakter samt utrymningsreglar. Vid breddindelningen av porthalvorna har hänsyn tagits till gällande...

Read More