Vikport med träbeklädnad lika befintliga snickerier

Posted on Apr 23, 2018

Vikport med träbeklädnad lika befintliga snickerier

På Rådmansgatan i Stockholm sitter denna träport. Till utseendet skulle den nya vikporten efterlikna den tidigare slagporten, med den skillnaden att de nya portbladen skulle utrustas med infälld gångdörr, vikas upp åt endast ett håll och vara eldriven. Nu behöver de boende inte längre blockera trottoaren med sina bilar för att gå ut och öppna porten manuellt. Nu sköter de öppningen direkt inifrån bilen med fjärrkontroll. Efter passage stänger porten...

Read More

Bergrumsgaraget – Liljeholmen

Posted on Apr 17, 2018

Bergrumsgaraget – Liljeholmen

Till nybyggda Bergrumsgaraget på Sjöviksvägen i Liljeholmen utanför Stockholm har vi på uppdrag av JM levererat fem stycken exklusiva vikportar. Portarna karaktäriseras av det höga inslaget av glas. Ramverken är varmförzinkade och sprutlackerade och har sparkplåtar av rostfritt stål. Flera av portarna är utrustade med infälld gångdörr i portbladen. Portarnas automatik är förberedd för samtliga på marknaden förekommande styrningar och eldriften är utrustad med frekvensomriktare som möjliggör en mjukare gång framförallt vid start och stopp. Detta bidrar till en ökad livslängd, tystare drift...

Read More

P-garage Hägerstensvägen

Posted on Apr 17, 2018

P-garage Hägerstensvägen

På Hägerstensvägen i Aspudden sitter två mot varandra spegelvända vikportar av modellen VP20E. Portarna är utrustade med härdat och laminerat isolerglas och har infälld gångdörr i portbladen. Då porten till stor del består av glas kan bilister som ska ut ur garaget i god tid ha uppsikt över trafiken på cykelbanan och vägen utanför...

Read More

Vikport med infälld gångdörr till bostadsrättsgarage

Posted on Apr 12, 2018

Vikport med infälld gångdörr till bostadsrättsgarage

Säkerhet och särskilt skydd mot att ingen obehörig får åtgång till garaget är något som våra kunder ofta vill diskutera. Det mest grundläggande man kan göra är att installera en inåtgående port, där hela anläggningens maskinerier och beslag hamnar på insidan av porten. På så sätt har man redan i och med det ett väldigt bra grundskydd. På Personnevägen i Hägersten hade man i byggskedet installerat en utåtgående vikport, med resultatet att maskinerierna som agerar låsmekanism på en eldriven port hamnade på utsidan. Med maskinerierna på utsidan står det tjuven fritt att frikoppla, skruva och...

Read More