Vikport till flerbilsgarage Stockholm

Posted on Maj 20, 2015

Vikport till flerbilsgarage Stockholm

Garageportarna på Norrbackagatan i Stockholm har UNA PORTAR AB skött driften på under många år. Genom att teckna ett serviceavtal med oss, skapar man förutsättningar för en hög driftsäkerhet under en lång livstid. När det var dags att byta ut portarna fick vi förnyat förtroende. Portmodellen är fortfarande densamma. En dubbel vikport, vikport 22, med intilliggande gångdörr för in- och utpassering från garaget. (En gångdörr kan även integreras i vikporten om utrymme inte finns intill). Vikporten har ett ramverk av stålrör och kan snabbt repareras vid eventuella påkörningar. På Norrbackagatan...

Read More