Moderna Museet – vertikalgaller

Posted on Jan 11, 2012

Moderna Museet – vertikalgaller

Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm Vertikallyftande galler av stål, beklätt med massiv björk.   Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm Gallret håller här på att...

Read More