Posted on Apr 12, 2018

Personnevägen

Säkerhet och särskilt skydd mot att ingen obehörig får åtgång till garaget är något som våra kunder ofta vill diskutera. Det mest grundläggande man kan göra är att installera en inåtgående port, där hela anläggningens maskinerier och beslag hamnar på insidan av porten. På så sätt har man redan i och med det ett väldigt bra grundskydd. På Personnevägen i Hägersten hade man i byggskedet installerat en utåtgående vikport, med resultatet att maskinerierna som agerar låsmekanism på en eldriven port hamnade på utsidan. Med maskinerierna på utsidan står det tjuven fritt att frikoppla, skruva och obehindrat bryta på portens viktigaste delar. Ofta med dyra reparationer som resultat. Anledningen till att porten blev utågående från början berodde på antagligen på att tidigare leverantör med sin standardlösning inte klarade av att få plats med eldrift och beslag inom de snåla utrymmen som fanns på insidan av porten.

UNA PORTAR AB besöker alltid platsen där porten ska installeras. Våra konstruktörer upprättar sedan relationsritningar och efter det väljer vi utförande. På Personnevägen visade det sig att man visst fick plats med en inåtgående port. Portens viktigaste detaljer sitter nu helt skyddade på insidan av de låsta portbladen. Porten och gångdörrens stålramverk klarar och kan stå emot de flesta inbrottsförsök. In- och utpassage sker precis lika smidigt som tidigare med fjärrkontroll från bil eller andra fasta manöverdon.

Porten på bilden, en vikport 22,  är lackerad i en grå standardkulör och har en gångdörr för utrymning infälld i portbladen. Självklart lackerar vi i valfri kulör och färgkod.

Personnevägen