Posted on Jan 13, 2012

Slaggrind – special, Balingsnässkolan, Huddinge
Smidesram,  med vertikala stänger av plattstål som beklätts med halvstav av ek. Grinden i uppställt läge följer väggens radie.

 

Slaggrind – special, Balingsnässkolan, Huddinge
Grinden är utrustad med magnetkontakt för säker uppställning.

 

Slagdörr – ekblädd
Slagdörr med stålram och massiv ekskiva.

 

Slaggrind och slagdörr