Posted on Jun 2, 2016

Till den ombyggda kyrkan på Styrmansgatan på Östermalm i Stockholm har vi tillverkat och monterat denna ekport. Ekporten smälter väl in med omgivande arkitektur och är ramverksbygd. I anslutning till porten finns en polare som extra säkerhet. Pollaren är programmerad att gå upp efter att porten stängt. Porten kan fjärrmanövreras med handsändare. LED-belysning i omgivande karm indikerar när port är på väg att öppna. Säkerhetsfotoceller har fällts in i mässingsrör i ekkarmen.
För att panelen ska klara vårt klimat har beklädnaden strukits med flera lager av  kinesisk träolja – Le Tonkinois.

ekport med överparti i lika utförande

ekport Styrmansgatan

infällda säkerhetsfotoceller

infälld LED-belysning som indikerar öppnasignal

 

överparti har figursågats i smyg, efter befintlig stenfasad