Posted on Mar 4, 2013

Tele2 Arena
Tele2 Arena – Stockholm
Just nu fortskrider arbetet på ny arenan i Stockholm -Tele2 Arena. I sommar är det dags för invigning.
UNA PORTAR AB kommer då åt vår uppdragsgivare PEAB att ha levererat ett tiotal olika objekt, såsom vikportar, rullgaller, jalusier och takskjutportar.