Posted on Jun 2, 2016

När garaget byggdes om på Östermalmsgatan vid Karlaplan i Stockholm, fick vi uppdraget att tillverka en ny port. Den största utmaningen var att kombinera den tidigare portens utseende med nu gällande personsäkerhetskrav när porten skulle automatiseras. Armarna till motorspelet fick specialbyggas p.g.a. av de snåla utrymmena omkring porten.
Resultatet blev en vacker ramverksbygd ekport med massiv ekbeklädnad indelad i speglar. Beslagen i koppar går bra ihop med den varsamt laserade eken som i kulör följer redan befintliga träarbeten. Tiden kommer vackert att patinera de nu blanka koppardetaljerna. I portbladen ryms en diskret infälld gångdörr. Den till utseendet äldre porten styrs av en framtidssäkrad automatik som kan kombineras med i stort sätt samtliga på marknaden förekommande styrningar. Hyresgästerna styr den nya vikporten smidigt från bilen med installerat radiosystem.

Ekport Karlaplan Stockholm

Ekport Karlaplan Stockholm

Ekport Karlaplan Stockholm