08-18 60 03

Vid akut behov av service är vi på plats samma dag som anmälan görs. Att kunna erbjuda just denna service är vår styrka. Jämför gärna med andra portföretag. Vår jourservice finns tillgänglig dygnet runt, vare sig ni är kund sedan tidigare eller ringer för första gången. Samtliga av våra servicebilar är maximalt utrustade med verktyg och reservdelar, vilket är en förutsättning för att våra montörer snabbt ska kunna utföra all typ av service oavsett vilken tid på dygnet ni ringer.

Läs mer