Posted on Apr 12, 2018

Gondolgatan 12 Skarpnäck

För att hålla obehöriga borta från P-garaget och få bukt med inbrott i bilarna valde bostadsrättsföreningen att låta UNA PORTAR AB installera två grindpar för in- och utpassage i garaget. Vikgrindarna ger ett extra skalskydd och bildar i kombination med de inre redan befintliga portarna en sluss. En sluss förhindrar att någon smiter in i garaget precis efter bilarna.

Under de tider på morgon och kväll då trafiken är som intensivast ställer sig grindarna automatiskt i öppet läge för att ut- och inpassage ska gå så smidigt som möjligt. Det årsur som styr öppethållningstiderna bidrar även till att bespara livslängden på grindarna då dessa ej behöver göra en öppningscykel för varje bil som ska ut eller in. Efter ett visst klockslag på kvällen stänger grindarna igen automatiskt för natten. Sent hemkommande hyresgäster öppnar därefter grindarna med tag eller fjärrkontroll.

Grindarna är tillverkade av ett kraftigt varmförzinkat ramverk av stål i liknande utförande som de omgivande fasta partierna.

Gondolgatan inpassage

Gondolgatan inpassage 2

Gondolgatan 12 inpassage 3