Freys Hotel – grindar till P-garaget för hotellets gäster

Posted on Apr 23, 2018

Freys Hotel – grindar till P-garaget för hotellets gäster

På Frey´s Hotell på Rådmansgatan parkerar hotellets gäster sina bilar bakom dessa grindar i rampen ned till garaget. Intill porten sitter en gångdörr med utrymningsbehör enligt beställarens krav. De runda plåtarna med strålmönster är ett dekorativt skydd mot åtkomst av nödutrymningshandtaget från grindens utsida. Portens maskineri är övermonterat då de begränsade sidoutrymmena inte tillåter sidomonterade maskinerier. Ett enda maskineri driver de båda porthalvorna med ett kraftigt system av motor- och länkarmar. På toppen av den horisontella stålkarmen sitter ”hajtänder” monterade...

Read More

Din Bil Smista Allé – vikgrindar anpassade till fasad

Posted on Apr 23, 2018

Din Bil Smista Allé – vikgrindar anpassade till fasad

På Smista Allé, i Din Bils lokaler i Segeltorp, har vi installerat ett flertal vikgrindar och portar. De yttre grindarna är beklädda med samma typ av stålnät som övrig fasad. Ju tidigare vi som port- och grindleverantör kommer in i ett projekt , desto större möjlighet har vi att anpassa produkten till befintlig byggnation. På den nedersta bilden ovan ser vi en extremt bred vikgrind, (VG20E), där båda partierna öppnar upp inåt åt höger. Vid så här breda öppningar är det vanligare att man installerar en dubbel vikgrind (VG22E). I detta P-hus hade en sådan applikation inte varit lämplig....

Read More

Stålgrindar till evenemangsförråd Tele2 Arena

Posted on Apr 12, 2018

Stålgrindar till evenemangsförråd Tele2 Arena

För att maximalt kunna utnyttja utrymmet under trappan mellan Globen Arena och Tele2 Arena till förvaring av evenemangsmateriel placerades en stor dubbel vikgrind mellan avbärarna som håller upp hela trappkonstruktionen. Gavlarna kläddes in med stålpartier i samma utförande. Vikgrinden följer markens lutning och låsningen sker med kraftiga spanjoletter och regelstänger i stål. Grindens stålramverk är varmförzinkat. Samtliga gångjärn är svetsade i grindens ramverk och karm. Med hjälp av kraftiga trycklager går grinden smidigt av manövrera för hand utan ansträngning.   Dubbel vikgrind...

Read More

Garantibesiktning 5år – Kv. Blåmannen Stockholm

Posted on Jan 23, 2013

Garantibesiktning 5år – Kv. Blåmannen Stockholm

Nu är det snart 5 år sedan vi levererade åtta objekt till Kv. Blåmannen i Stockholm. Det rör sig om vikportar, vikgrindar, vertikalgaller och fasta partier med gångdörrar. De utvändiga objekten är kopparbeklädda. Kopparytan skulle redan vid leverans vara biten av väder och vind för att smälta in i den kulturminnesmärkta fastigheten, varför vi själva var tvungna att bereda kopparplåtarna.  Samtliga objekt är tillverkade i enlighet med då gällande motståndsklass 3 (MK3). Konsulter ifrån bland annat Svenska stöldskyddsföreningen godkände ritningar och besökte oss under tillverkningens gång....

Read More

Smidesgrind – Liljeholmens torg

Posted on Jan 15, 2013

Smidesgrind – Liljeholmens torg

Smidesgrind – Liljeholmens torg Pulverlackerad smidesgrind, monterad för att hålla oinbjudna gäster borta. Smidesgrind – Liljeholmens torg Grinden är utrustad med en kraftig och utvändigt placerad låsregel och har dubbla öppningsbara slaghalvor. Den utvändiga placeringen av låsregeln uppfyller gällande brandkrav. Grinden har i kulör och utseende anpassats till redan befintligt smide i och kring...

Read More