P-garage Hägerstensvägen

Posted on Apr 17, 2018

P-garage Hägerstensvägen

På Hägerstensvägen i Aspudden sitter två mot varandra spegelvända vikportar av modellen VP20E. Portarna är utrustade med härdat och laminerat isolerglas och har infälld gångdörr i portbladen. Då porten till stor del består av glas kan bilister som ska ut ur garaget i god tid ha uppsikt över trafiken på cykelbanan och vägen utanför...

Read More

Alströmergatan Stockholm – ny vikport i portal

Posted on Apr 12, 2018

Alströmergatan Stockholm – ny vikport i portal

I en vacker portal till detta bostadsrättsgarage på Alströmergatan i Stockholm, har vi levererat en ny vikport. Portöppningen måttades noggrant upp, en ritning togs fram åt styrelsen och medlemmarna fick säga sitt innan beställningen lades. Några veckor senare monterades den gamla porten ned för återvinning enligt riktlinjerna i vårmiljöpolicy. Samma kväll var den nya porten monterad och låsbar. Nästa dag var montaget avslutat, porten i full drift och anläggningen överlämnad till bostadsrättsföreningen. En ramverksbyggd vikport är förmodligen det mest driftsäkra man kan installera i ett...

Read More

Ekport Karlaplan – Östermalmsgatan

Posted on Jun 2, 2016

Ekport Karlaplan – Östermalmsgatan

När garaget byggdes om på Östermalmsgatan vid Karlaplan i Stockholm, fick vi uppdraget att tillverka en ny port. Den största utmaningen var att kombinera den tidigare portens utseende med nu gällande personsäkerhetskrav när porten skulle automatiseras. Armarna till motorspelet fick specialbyggas p.g.a. av de snåla utrymmena omkring porten. Resultatet blev en vacker ramverksbygd ekport med massiv ekbeklädnad indelad i speglar. Beslagen i koppar går bra ihop med den varsamt laserade eken som i kulör följer redan befintliga träarbeten. Tiden kommer vackert att patinera de nu blanka...

Read More

Vikport med ekbeklädnad Banérgatan – Östermalm

Posted on Jun 2, 2016

Vikport med ekbeklädnad Banérgatan – Östermalm

Denna stilrena vikport med ekbeklädnad på Banérgatan i Stockholm, är till utseendet smakfullt anpassad till övriga trädörrar i kvarteret. Portens kraftiga och dolda stålramskonstruktion säkerställer en lång livstid. Porten rymmer en utrymningsdörr som ligger infälld i det ena portbladet. Porten är av modellen tvådelad vikport, (VP20) och öppnas inåt i garaget. I detta projekt anpassades höjden på porten efter det negativt sluttande innertaket för att kunna utnyttja maximalt av öppningshöjden. Har ni också ett garage med trånga utrymmen, men drömmer om en modernare port. Ta kontakt med någon...

Read More

Slät vikport med dolda gångjärn – Tuletorget – Sundbyberg

Posted on Jun 2, 2016

Slät vikport med dolda gångjärn – Tuletorget – Sundbyberg

Denna vikport i helt slätt utförande och med dolda utvändiga gångjärn har specialtillverkats för att smälta in i omgivande aluminiumfasad. Den yttre beklädnaden av tjock anodiserad aluminium har helt dold infästning. Utformningen med dolda gångjärn och beslag gör att öppningen närmast dolds. Vid mottagandet av gods kan porten smidigt och snabbt vikas undan från insidan utan att på något sätt komma i vägen för in- och uttransporter. Har ni ett behov av att ibland kunna öppna upp er fasad, men tycker att de vanliga alternativen av portar inte passar in. Ta kontakt med oss så kan vi komma med...

Read More

Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

Posted on Jun 2, 2016

Träbeklädd vikport med speglar – Varvsgatan – Stockholm

En stor del av våra kunder vänder sig till oss med önskemål om en ny port som till utseendet är en exakt kopia av den gamla. Det är också vid denna typ av uppdrag som vi i egenskap av portleverantör särskilt utmärker oss. Vikporten med vridna träspeglar på Varvsgatan i Stockholm är ett exempel på sådan port. Porten som satt där tidigare manövrerades manuellt, men var framförallt för gammal för att den skulle vara lönsam att reparera. Kunden ville därför ha en ny port i samma utförande som tidigare, men önskemålet var även att samtliga hyresgäster i garaget skulle kunna styra porten direkt...

Read More